ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงพยาบาลกำแพงแสน

สำหรับคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจาก เบราว์เซอร์GOOGLE CHROM มีปัญหาในการใช้งาน ระบบรายงานความเสี่ยง

แนะนำใช้ เบราว์เซอร์Windows EAGE หรือ เบราว์เซอร์ Firefox
สามารถโหลดได้จากแถบ browserด้านบน

1.png